Zasady dotyczące zwrotów

Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia.

Konsument może odstąpić od umowy za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie na adres etnobazar.pl Sp. z o.o. podamy poniżej. W tej sytuacji Klient zostanie poinformowany o dalszej procedurze.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku częściowego zwrotu towaru, z zamówienia składającego z kilku elementów, w którym koszt dostawy był niezależny od ilości produktów wchodzących w skład zamówienia – Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki.

Konsument ma możliwość odesłania towaru w ramach oferty - IAI Szybkie zwroty - w tym przypadku z kwoty zwrotu potrącana jest opłata obejmująca koszt wygenerowanej etykiety zwrotnej. O rzeczywistym koszcie klient zostanie poinformowany podczas wypełniania właściwego formularza.

Dla ułatwienia Sklep udostępnia również wzór formularza który możesz wydrukować i dołączyć do zwracanej przesyłki (pobierz) lub z oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej).

Zwrotu dokonać można również w kilku prostych krokach po zalogowaniu w panelu klienta. W tym celu należy przejść do zakładki Twoje konto->Zwroty towarów-> Dodaj zwrot.

 

Reklamowany lub zwracany towar prosimy kierować na adres:

etnobazar.pl Sp. z o.o. (EtnoBazar)
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B
44-100 Gliwice,
z dopiskiem „reklamacja” lub „zwrot

tel: +48 883157575

Poniedziałek w godz. 9-17
Wtorek w godz. 9-17
Środa w godz. 9-18
Czwartek w godz. 9-17
Piątek w godz. 9-17
Sobota w godz. 10-14

mail: biuro@etnobazar.pl
GG: 48462635

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

  • Adresat: etnobazar.pl Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 B, 44-100 Gliwice, email: biuro@etnobazar.pl
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data
pixel